Hoe volwassen is jouw magazijn? (deel 2)

Warehouse maturity scan

Sommige magazijnen presteren uitstekend met 99 procent plus perfecte leveringen, gemotiveerd personeel en ze lijken moeiteloos mee te bewegen met veranderingen in de markt. Andere magazijnen steken daar schril bij af.

Deel 1 van dit tweeluik schetst een actieplan waarmee je stap voor stap van jouw warehouse een topmagazijn maakt. Voordat je hiermee start, is het zinvol om te weten hoe volwassen je magazijn op dit moment al is. De online Warehouse Maturity Scan bepaalt de volwassenheid van jouw magazijn of distributiecentrum door te meten in hoeverre je best practices toepast in transparantie, IT en ketensamenwerking. Om spoilers te voorkomen stel ik voor dat je de scan eerst zelf invult voor je eigen magazijn en daarna pas verder leest.

De Warehouse Maturity Scan is inmiddels meer dan 3.000 keer ingevuld. Uit de data volgen interessante statistieken. Zo zien we dat deelnemers gemiddeld 38 procent van de best practices in hun warehouses toepassen. Als je bedenkt dat deze practices algemeen beschikbaar en breed toepasbaar zijn, dan ligt hier nog een aanzienlijk verbeterpotentieel.

Het ene magazijn is meer volwassen dan het andere. Bijgaand diagram toont hoe de volwassenheid varieert onder magazijnen. We onderscheiden drie groepen:

  • Koplopers gebruiken meer dan tweederde van de best practices
  • Volgers gebruiken meer dan eenderde van de best practices
  • Achterblijvers gebruiken minder dan eenderde van de best practices

 

We zien een relatief kleine groep van 12 procent van de magazijnen die zichzelf tot de koplopers mag rekenen, terwijl bijna de helft (47 procent) van de magazijnen zich onder de achterblijvers schaart. Dit beeld zien we ook terug in soortgelijke internationale onderzoeken. Steevast is er een kleine kopgroep en een grote achterhoede. Volwassenheid zorgt voor betere logistieke prestaties, meer flexibiliteit en lagere logistieke kosten. Bij de koplopers zien we een potentiële kostenbesparing van 0-10 procent, bij de volgers is dat 10-20 procent en bij de achterblijvers zelfs 20-30 procent.

Zoals eerder aangehaald, scoorden de deelnemers aan de Warehouse Maturity Scan een gemiddelde volwassenheid van 38 procent. Als we in onderstaande grafiek naar de afzonderlijke factoren kijken, dan zien we dat de volwassenheid in transparantie en IT net iets hoger ligt dan in ketensamenwerking. Op zich is dat goed. Transparantie en intelligente IT maken van het magazijn een sterke schakel, waardoor ketenprojecten vervolgens succesvoller verlopen.

maturity

Volwassen markten

Ook tussen markten zien we flinke verschillen in volwassenheid. De meest volwassen markten zijn: consumentengoederen, mode, multimedia en hightech. Wat deze vier markten gemeen hebben, is dat hun producten vrij korte levenscycli hebben. Bijgevolg zijn bedrijven genoodzaakt om lage voorraden aan te houden om het risico van afschrijving klein te houden. Klanten tevreden stellen met beperkte voorraden stelt hoge logistieke eisen. Deze bedrijven hebben volwassen logistieke operaties nodig om concurrerend te blijven.

Daar tegenover staan de minst volwassen markten: reserveonderdelen, chemie, industriële producten en doe-het-zelf. In tegenstelling tot de volwassen markten verkopen deze bedrijven producten met lange levenscycli. Hierdoor ervaren zij minder druk op hun logistiek.

Branches

Ook de verschillen tussen branches zijn opvallend. We zien in bijgaande tabel dat retaildistributiecentra het meest volwassen zijn, gevolgd door logistieke dienstverleners en e-commerce. De minst volwassen distributiecentra vinden we vooral bij fabrikanten.

In feite worden distributiecentra steeds volwassener naar mate ze zich meer stroomafwaarts in de keten bevinden. Aan het einde van de supply chain, waar bedrijven leveren aan eindklanten, zijn warehouses doorgaans complexer vanwege brede assortimenten en vele frequente leveringen. Bovendien zijn hun out-of-stock risico’s groter. Als een retaildistributiecentrum zijn winkels niet kan bevoorraden, dan leidt dit al snel tot lege schappen en omzetverlies.

Voor stroomopwaartse bedrijven is het minder kritisch. Hun producten liggen nog op voorraad bij diverse bedrijven verderop in de keten. Een andere reden voor de volwassenheidskloof ligt in het feit dat fabrikanten traditioneel hogere winstmarges realiseren dan retailers. Dit maakt kostenefficiëntie minder kritisch dan aan het einde van de keten.

Ook logistiek dienstverleners zijn opvallend volwassen. Zij verzorgen voornamelijk de logistiek voor fabrikanten. Het aanzienlijke verschil in volwassenheid met fabrikanten zorgt ervoor dat ze kostenvoordeel kunnen creëren ten opzichte van hun opdrachtgevers. Logistiek dienstverleners richten zich echter ook meer en meer op de fulfilment voor e-commercebedrijven. Hier is het verschil in volwassenheid minder evident. De e-commerce is nog een relatief jonge branche dus het is interessant om te zien hoe dit zich verder ontwikkelt.

Highly Competitive Warehouse Management

 

Het boek Highly Competitive Warehouse Management van Jeroen van den Berg ontrafelt de geheimen van topmagazijnen en laat zien hoe ze concurrentievoordeel creëren voor bedrijven. De auteur presenteert een systematisch maar flexibel actieplan voor de stapsgewijze verbetering van magazijnen naar topniveau.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.