Video Tutorial: Highly Competitive Warehouse Management

In deze video tutorial van 4 delen legt auteur Jeroen van den Berg stap voor stap de principes uit van Highly Competitive Warehouse Management. In zijn gelijknamige boek presenteert hij een actieplan om stapsgewijs de prestaties van je magazijn te verbeteren tot best-in-class niveau.

Deel 1. Processen Verbeteren

In het eerste deel demonstreert hij aan de hand van een huis-tuin-en-keukenvoorbeeldje hoe je processen kunt verbeteren. Vervolgens laat hij zien dat je de oplossingen kunt verdelen in vier categorieën. Deze categorieën representeren de vier fases van volwassenheid van magazijnen.

Deel 2. Transparantie

Het tweede deel gaat over transparantie. Transparantie legt de basis voor het actieplan om van jouw warehouse een best-in-class magazijn te maken. Om een te verbeteren, moet je een goed beeld hebben van de magazijnprestaties. Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Meten is weten! Jeroen van den Berg bespreekt vier hulpmiddelen die jouw magazijn transparant maken. Vervolgens geeft hij drie manieren om de transparantie te gebruiken om je proces te verbeteren.

Deel 3. Slimme IT

IT is onmisbaar in een modern magazijn. In de vorige video heb je transparantie gecreëerd in je magazijn en je processen gestroomlijnd. Je komt hierdoor niet meer voortdurend voor verrassingen te staan. Je hebt je proces onder controle. In deze video kijken we naar de introductie van slimme IT-systemen. Een geavanceerd WMS inzetten op een ongestructureerd proces is vragen om ellende. Het adagium luidt: Eerst organiseren, dan automatiseren. Het WMS geeft intelligente sturing aan je magazijn waardoor je prestaties verbeteren en je soepel kunt inspelen op verstoringen of pieken en dalen. Dit noemen we de responsieve fase van volwassenheid. Vervolgens kijken we in de video op welke drie manieren je het warehouse kunt verbeteren met slimme IT.

Deel 4. Gelijkwaardige rol in de keten

In de vorige video’s heb je transparantie gecreëerd en slimme IT geïntroduceerd in je magazijn. Het warehouse is een sterke schakel in de keten geworden en kan als gelijkwaardige partner in het bedrijf meepraten met andere afdelingen om gezamenlijk te kijken wat het beste is voor het bedrijf en voor de gehele kijken. Dit noemen we de collaboratieve fase van volwassenheid. Ook in deze fase onderscheiden we drie verbeterrichtingen.

Video’s gemaakt in samenwerking met logistiek.nl en Stadje Media.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.