Inslagproces bepaalt efficiency Autostore

In magazijnen krijgt het inslagproces doorgaans minder aandacht dan opslag, orderverzamelen of verpakken. Bij geautomatiseerde Goods-to-Person (G2P) systemen speelt het inslagproces echter een cruciale rol. Vincent Weinschenk bespreekt vier strategieën voor het inslagproces bij Autostore systemen.

Autostore en andere G2P-systemen zijn sterk in het uitslagproces. Ze zorgen voor een hoge pickproductiviteit met weinig pickfouten en snelle orderdoorlooptijden. Door uitdijende assortimenten met flinke “longtails” zien we de druk op het inslagproces de laatste jaren toenemen. De grote aantallen kleine orders die ontvangen moeten worden met bovendien veel uitzoek- en controlewerk.

Hoe werkt Autostore?

Autostore is een compact Automatic Storage & Retrieval System (ASRS). Het is ontworpen voor een hoge opslagdichtheid en efficiëntie. Een Autostore systeem bestaat uit een grid (raster) met gestapelde bins (opslagkratten) waarin goederen liggen opgeslagen. Op het grid rijden kleine robots die de in- en uitslag van bins verzorgen. Ze transporteren de bins van en naar poorten waar medewerkers staan. Sommige poorten zijn voor inslag, andere voor uitslag.

Het inslagproces heeft een grote invloed op de productiviteit van een Autostore systeem. Enerzijds doordat er veel tijd mee gemoeid kan zijn, anderzijds doordat het mede bepaalt hoe efficiënt het uitslagproces verloopt. Er zijn verschillende inslagstrategieën voor de Autostore. Welke strategie de voorkeur heeft, hangt samen met de inkoopordersamenstelling, artikelformaten, vereiste snelheid en kans op fouten. Kijk dus goed naar het inslagproces van je Autostore.

Keuzes Inslagproces

Ik heb de afgelopen tijd vier ontwerpstudies mogen uitvoeren waarbij Autostore als oplossing werd gekozen. In deze projecten is het inslagproces telkens uitgebreid onder de loep genomen. Alhoewel de studies over Autostore gaan, gelden de bevindingen ook voor andere G2P-systemen.

De eerste keuze die we moeten maken is of we alle voorraad bij binnenkomst in de Autostore opslaan of slechts een gedeelte. Als grote hoeveelheden van artikelen arriveren met meerdere pallets tegelijk, dan kan het handig zijn om de pallets eerst in bulk op te slaan en de Autostore later naar behoefte aan te vullen vanuit de bulk. Kleine hoeveelheden die binnenkomen kunnen rechtstreeks naar de Autostore. Ook volumineuze artikelen sla je buiten de Autostore op. Een stelregel is dat er ten minste 3 stuks van een artikel in een bin moeten passen. Voorraad van artikelen buiten de Autostore kan tevens gebruikt worden om grote bestellingen te verzamelen zonder de Autostore overmatig te belasten.

De tweede belangrijke vraag in het ontwerp van het inslagproces is het wel/niet scheiden van de ontvangst van goederen – controleren, tellen, uitpakken, inboeken – en de daadwerkelijke invoer van goederen in de Autostore. Ontvangst is doorgaans een tijdrovende en complexe taak met veel uitzoek- en controlewerk, terwijl invoer eenvoudig en snel verloopt. In drie van vier projecten ging de voorkeur uit naar het scheiden van ontvangst en invoer. In een gescheiden proces leggen de ontvangstmedewerkers de goederen eerst in “sleeves” (kartonnen bakjes) of totes (transportbakken), waarna een collega de sleeves in Autostore bins plaatst of goederen uit de totes overhevelt in Autostore bins.  Vanuit ruimtebesparing zijn bins onderverdeeld in compartimenten van 1/2, 1/4, 1/8 of zelfs 1/16 bin.

 

 

 

 

Ordermix complexiteit verwijst naar de manier waarop de ontvangen goederen zijn gestructureerd en gemengd. Het toont hoe complex inkomende orders zijn en of ze veel verschillende SKU’s bevatten.

De complexiteit van de ordermix is van invloed op welke strategie het meest geschikt is.

 

Decanting proces betreft het proces waarbij de inhoud van dozen wordt overgeheveld naar een Autostore bin. Het laat zien of doos voor doos wordt verwerkt of SKU voor SKU (dus alle dozen behorend bij één SKU).

 

Strategie A: Standaard proces (nadruk op snelheid)

 • Goederen worden direct ontvangen en gecontroleerd aan Autostore.
 • Het ontvangen van goederen is overzichtelijk en er zijn kleinere hoeveelheden te verwerken.
 • Goederen worden rechtstreeks van pallets of dozen (met slechts één producttype) in de Autostore-opslagbakken geplaatst.
 • De verhouding tussen ontvangen goederen en invoer in Autostore is ongeveer 1:1.

 

Strategie B: Complex proces (nadruk op kwaliteit)

 • Dit is de meest complexe aanpak.
 • Het gaat om ingewikkelde zendingen met veel verschillende producten, vaak door elkaar.
 • Er is veel controle en selectiewerk vereist.
 • Het proces wordt opgesplitst omdat de capaciteit voor de voorbereidende taken en het invoeren in Autostore sterk verschilt.
 • Fouten in het administratieve of fysieke proces vormen hier het grootste risico.
 • De verhouding tussen ontvangen goederen en invoer in Autostore

is ongeveer 6:1 of zelfs groter.

 

Strategie C: Eenvoudig proces (nadruk op productiviteit)

 • Dit proces is bedoeld voor eenvoudige ontvangst.
 • Het gaat om een beperkt aantal dozen met slechts één producttype per pallet.
 • Controle en invoer gebeuren rechtstreeks in Autostore.
 • Dit proces wordt vaak in combinatie met complexere processen gebruikt.
 • De verhouding tussen ontvangen goederen en invoer in Autostore is ongeveer 0,5:0,5, wat betekent dat één operator de hele taak kan uitvoeren.

 

Strategie D: Gescheiden proces (nadruk op flexibiliteit)

 • Dit proces bevindt zich qua complexiteit tussen de andere strategieën in.
 • Ontkoppeling van het uitzoeken en controleren van goederen en het invoeren in Autostore is nodig.
 • Er kunnen autonome mobiele robots (AMR’s) of transportbanden worden gebruikt om de afstand te overbruggen.
 • De verhouding tussen ontvangen goederen en invoer in Autostore

varieert meestal tussen 1:1 en 2:1, afhankelijk van het specifieke proces.

 

 

Complex proces kent twee varianten

In twee van de vier projecten wordt een ingewikkeld proces gebruikt. In beide gevallen worden “sleeves” (kartonnen bakjes) in het Autostore-systeem geplaatst, maar op verschillende manieren.

 

Bij het groothandelsbedrijf wordt het proces gescheiden door karren te gebruiken. Er zijn slechts 6 ontvangststations. Tussen deze stations is er genoeg ruimte om meerdere karren te plaatsen.

 

Elke kar wordt van beide zijden gevuld en bevat één soort sleeve. De gevulde sleeves worden naar 3 poorten gebracht en één voor één in het Autostore-systeem geplaatst. Dit zorgt ervoor dat lege opslagbakken door Autostore gemakkelijk kunnen worden aangevuld.

 

Afbeelding 4: Twee oplossingsrichtingen voor complex inboundproces

 

Bij het e-commerce bedrijf wordt het proces gescheiden met behulp van een transportsysteem in de vorm van een lopende band. Deze lopende band wordt gevoed met gevulde sleeves vanuit 12 ontvangststations. Aan het einde van de lopende band worden de gevulde sleeves weggenomen en in vier ontvangstpoorten geplaatst.

 

Elke ontvangstpoort is bedoeld

voor één type sleeve. Dit zorgt niet alleen

voor een overzichtelijk en gestructureerd

proces, maar maakt ook de aansturing

vanuit Autostore eenvoudig.

 

In beide processen geldt dat wanneer de gevulde sleeves in de Autostore bins worden geplaatst, er automatisch een lege sleeve uit de bak wordt gehaald. Bij de karren wordt de lege sleeve op de kar geplaatst, wat een soort uitwisseling is.

 

Bij de lopende band worden de lege bakjes in cassettes geplaatst, en wanneer deze cassettes

Afbeelding 5: Processtappen bij ‘’sleeving’’ proces

 

vol zijn, worden ze

aangevuld in het flowrack bij de

inbound medewerker.

Conclusie

Bij het ontwerp van magazijnrobotica en geautomatiseerde systemen krijgt het inslagproces vaak weinig aandacht. Meestal focussen we op opslagdichtheid, -capaciteit en pickproductiviteit. Maar juist dit proces waarin goederen het magazijn binnenkomen, speelt een cruciale rol in de efficiëntie van het hele systeem.

Met de groei van online winkelen zien we niet alleen bij outbound een toename van werk, maar ook aan de kant waar producten het magazijn binnenkomen. Daarnaast zorgt het groeiende assortiment aan producten en de ontvangst van kleinere hoeveelheden voor meer complexiteit in het proces.

Om deze complexiteit het hoofd te bieden en de kwaliteit van het proces te waarborgen, is het essentieel om het inboundproces goed te organiseren. Voor eenvoudige processen is directe verwerking vaak de meest efficiënte aanpak, maar voor complexere processen is het nodig om het ontvangstproces los te koppelen van het invoeren van producten in Autostore.

Om tot een goed ontwerp te komen, moeten we het inboundproces grondig analyseren, zowel vanuit beschikbare gegevens als door de situatie op de werkvloer te bekijken. Het is belangrijk om het proces fysiek in kaart te brengen, te controleren en metingen te verrichten, omdat de gegevenskwaliteit voor complexe inboundprocessen vaak onvoldoende of onbekend is.

 

 

 

Het kan handig zijn om goederen eerst in bulk op te slaan buiten de Autostore. Ze worden dan later als er vraag is naar Autostore gebracht. In andere gevallen kunnen spullen direct na ontvangst in Autostore worden geplaatst. De keuze hangt af van hoeveel producten je op voorraad wilt hebben en hoe snel je ze nodig hebt. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er genoeg voorraad is om orders te kunnen afhandelen. Soms is het nodig om extra voorraad op te slaan, zodat je niet zonder komt te zitten.

Daarnaast kan het handig zijn om dubbele opslaglocaties te hebben, zowel in Autostore als in het magazijn zelf. Hiermee kun je grote hoeveelheden producten uit het magazijn picken, wat tijd bespaart en ervoor zorgt dat de voorraad in Autostore niet te snel leeg raakt. Keerzijde is dat dit in veel gevallen een consolidatiestap vereist.

Om de complexiteit van het inboundproces te beheren, kan het nodig zijn om processen te ontkoppelen. Daarbij worden uitzoek- en controle taken gescheiden van het invoeren van producten in het Autostore systeem. Dit kan helpen om de kwaliteit en efficiëntie te verbeteren.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.